ماموریت و چشم انداز

ماموریت های ما؛

 

ایجاد فضاهای مناسب جهت سکونت، در بستر فناوری های در حال توسعه مطابق با استانداردهای جهانی در کشور و همچنین جغرافیای اطراف با اعمال اخلاقی در کلیه فرآیندهای تجاری.

قرار گرفتن در بستر بین المللی برای طراحی پروژه با تولید پروژه های الگو.

 

 

 

چشم انداز ما؛

 

می کوشیم تا با ایجاد تمایزی آشکار، برندی پیشرو در بخش ساخت و ساز کشورمان باشیم.

شرکت Beyttürk  به عنوان یک شرکت مرجع، با حضور کارمندانی آموزش دیده، تحصیل کرده و مجرب در کنار اطمینان از رشد پایدار و خدمات باکیفیت، می کوشد که رضایت مشتریان را جلب نماید.

 
 
 

منابع انسانی؛

 

بزرگترین الهام بخش بیت تورک برای انجام ماموریتش «انسان» است. استراتژی اصلی خط مشی منابع انسانی ما این است که کارمندانی را جذب کنیم که اصول، چشم انداز و ماموریت Beyttürk را بپذیرند و بتوانند پیشرفت های جهان را دنبال کرده و در شرکت ما اعمال کنند.

بر این اساس، حمایت از اهداف شغلی کارکنان و اطمینان از رضایت آنها در اولویت ماست.