درباره ما

درباره ما

 

شرکت ساختمانی بیت تورک، شرکتی پیشگام از گروه ساخت و ساز هولدینگ بیت تورک است که تاسیس آن به دهه 1980

باز می گردد. این شرکت که تا کنون پروژه های پیمانکاری متعددی را به انجام رسانده است، از سال 2013 شروع به ساخت

پروژه هایی ویژه نموده که تا به امروز پنج پروژه اجرا شده است. مساحت کل پروژه ها بیش از 200.000 مترمربع می باشد.

شرکت ساختمانی بیت تورک که بیش از 1500 خانواده را صاحب خانه کرده است، همچنان به ساخت خانه های لوکس با

قیمت هایی مقرون به صرفه ادامه می دهد.