شرایط و مقررات اخذ اقامت ترکیه

 

 

شرایط و ضوابط اخذ اقامت ترکیه

 

پاسپورت افراد خارجی که مایلند ویزای توریستی معتبر خود را به "اجازه اقامت از طریق سرمایه گذاری" تبدیل کنند، باید 26 ماه از تاریخ ورود آنها به ترکیه معتبر باشد.

درخواست اجازه اقامت باید توسط شخص متقاضی انجام شود.

متقاضی باید در تاریخ وقت ملاقات در ترکیه حضور داشته باشد و نمی تواند از وکالتنامه برای این روش استفاده کند.

با این حال، شخص می تواند به نماینده قانونی خود وکالت بدهد و وکیل پس از آماده شدن مدارک می تواند مجوز را از طرف متقاضی دریافت کند.

همچنین پروژه باید آماده تحویل باشد، دولت ترکیه اجازه اقامت در ملکی که در حال ساخت است را صادر نمی کند.

اگر اجازه اقامت به مدت 6 ماه از تاریخ دریافت آن استفاده نشود، به طور خودکار باطل می شود.