سوالات متداول درخصوص شهروندی ترکیه

 

سوالات متداول درخصوص تابعیت ترکیه

 

سوال: این فرآیند چقدر طول می کشد؟

جواب: این روند معمولاً تا دو ماه به طول می انجامد.

 

سوال: آیا می توانم چندین ملک را مجموعاً به ارزش 250000 دلار خریداری کنم؟

جواب: بله، شما می توانید بیش از یک ملک خریداری کنید.

 

سوال: آیا می توانم ملک خود را پس از اخذ پاسپورت بفروشم؟

جواب: شما نباید ملک را تا 3 سال پس از تاریخ خرید آن بفروشید.

 

سوال: چگونه باید نرخ ارز USD و TL را محاسبه کنم؟

جواب: در تاریخ درخواست، دفتر تاپو ارزش ملک را به نرخ فروش بانک مرکزی ترکیه (efektif satış kuru) محاسبه

می کند.

نرخ ارز بانک مرکزی جمهوری ترکیه هنگام ارائه درخواست باید در نظر گرفته شود.

 

سوال: چه زمانی واجد شرایط پاسپورت هستم؟

جواب: پس از خرید ملک به ارزش 250000 دلار، واجد شرایط خواهید بود.

 

سوال: چه کسی به غیر از من واجد شرایط دریافت پاسپورت است؟

جواب: همسر شما و فرزندان زیر 18 سال در زمان درخواست.

 

سوال: آیا می توانم بدون اینکه شخصا به ترکیه بیایم ملکی خریداری کنم؟

جواب: بلهنیازی نیست به ترکیه بیایید، تیم متخصص ما تمام مراحل را برای شما انجام خواهد داد.

 

سوال: از آنجایی که روند درخواست حداقل دو ماه طول می کشد، آیا پس از شروع فرآیند درخواست، اجازه اقامت دریافت می کنم؟

جواب: بلهشما یک اجازه اقامت موقت دریافت خواهید کرد.

 

سوال: آیا اقامت در ترکیه در طول فرآیند شهروندی اجباری است؟

جواب: خیر، ماندن در داخل مرزهای ترکیه در طول کل فرآیند اجباری نیست.

 

سوال: آیا می توانم به عنوان یک شهروند ترکیه با تابعیت دوگانه زندگی کنم؟

جواب: بله، دولت ترکیه اجازه تابعیت دوگانه را می دهدبا این حال، قوانین ایالتی خود شخص تعیین کننده این موضوع است که به شهروندانش اجازه داشتن تابعیت دوگانه را بدهد یا خیر.

 

سوال: آیا می توانم با سرمایه گذاری در پروژه های در حال ساخت شهروندی بگیرم؟

جواب: بلهاگر پرداخت بیش از 250000 دلار باشد، می توان از طریق تعهد محضری خرید ملک برای شهروندی درخواست داد.

 

سوال: اگر ملکی را به صورت اقساطی بخرم، آیا می توانم برای پاسپورت اقدام کنم؟

جواب: بله، اگر اقساط بعد از تاریخ 19/09/1397 از طریق بانک پرداخت شود و مجموع اقساط بالغ بر 250000 دلار باشد، می توانید برای شهروندی ترکیه اقدام کنیدتعهد محضری خرید ملک در این مورد ضروری است.

 

سوال: کدام ملیت ها واجد شرایط درخواست پاسپورت ترکیه هستند؟

جواب: شهروندان کشورهایی که قادر به خرید ملک در ترکیه هستند، می توانند از طریق سرمایه گذاری برای شهروندی ترکیه اقدام کنند. ایران جزو کشورهای مجاز می باشد.